Poznáte vlajky sveta?
1. Ktorá vlajka patrí krajine?
Botswana

Poznáte mestá iných krajín?

Čo je to vlajka?

Vlajka je kus textilu s pevne stanoveným tvarom, pomerom strán a farebným vzorom, ktorý symbolizuje alebo označuje príslušnosť ku skupine, organizácii, územnej jednotke alebo štátu, alebo slúži na signalizáciu.

Vlajka sa pripevňuje na vlajkovú žrď alebo vlajkový stožiar pomocou očiek a lanka tak, aby viala vo vetre vodorovne a aby ju bolo možné vztyčovať (vyťahovať) a spúšťať. Štátna vlajka je oficiálnym symbolom príslušného štátu. Náuka o vlajkách sa nazýva vexilológia.

Vlajka sa často mýli so zástavou, ktorá však nemá predpísaný pomer strán a používa sa aj vo zvislej polohe.